اتصالات رادیاتور قرنیزی آترین

آیا میدانید شرکت آترین تنها سازنده این نوع سیستمهای حرارتی است که برای آب بندی زاویه های برش خورده از اتصالات تمام رزوه ای استیل استفاده میکند؟
تقریبا در تمامی شرکتهای تولیدی رادیاتور قرنیزی از اتصالات اورینگی استفاده میکنند و بر این عقیده هستند که این مدل از رادیاتورها با این نوع آب بندی در اتصالات بهترین کارآیی را خواهد داشت.
اما شرکت آترین برای تولیدات خود اتصالات رزوه ای را به کار میبرد و معتقد است که این مدل اجرایی بسیار مطمئن تر از اتصالات اورینگی است، آب بندی کامل تر صورت میگیرد و به هیچ عنوان در اتصالات رزوه ای رادیاتور قرنیزی کارخانه آترین مشکل نشتی اتفاق نخواهد افتاد.

شرکت آترین محصولات خود را به دو دسته رادیاتور قرنیزی فین دار و بدون فین حرارتی تقسیم بندی میکند که هر کدام از آنها برای مناطق با آب و هوای خاصی مورد استفاده قرار میگیرند.