اخذ نمایندگی رادیاتور قرنیزی جام صنعت

نمایندگی های پخش که در شهرها برای رادیاتور قرنیزی جام صنعت وجود دارد چه نقشی در پخش محصول دارد؟ آشنایی با رادیاتور قرنیزی جام صنعت.یکی از رادیاتور های قرنیزی که در بازار عرضه می شوند رادیاتور قرنیزی جام صنعت می باشد که این رادیاتور های قرنیزی ها دارای جنسی مرغوب و کارایی بسیار بالا می باشند و برای پخش کردن این محصول در سطح شهرهای ایران نمایندگی های پخشی وجود دارد که این وظیفه را انجام می دهد.