امتیازات مهم استفاده از رادیاتور قرنیزی

یکی از امتیازات مهم استفاده از رادیاتور قرنیزی به عنوان وسیله گرمایشی ساختمان، عدم اشغال فضای اضافی و کاهش هزینه های اضافی می باشد.
همانطور که می دانید انتخاب و جاگذاری تاسیسات حرارتی و برودتی در ساخت یک ساختمان به ویژه ساختمان مسکونی اهمیت زیادی دارد زیرا در میزان مصرف انرژی، هزینه ها و حتی زیبایی ساختمان موثر است. بدون شک رادیاتور های قرنیزی که از جدیدترین نمونه های تاسیسات حرارتی می باشد یکی از بهترین نمونه های آن نیز هستند زیرا استفاده از آن در منازل امتیازات فراوانی دارد.
منبع: ابزارآلات و شیرآلات ایران