انواع رادیاتور قرنیزی حرارتی مسی

محاسبات اولیه در انتخاب درست انواع سیستمهای حرارتی بسیار کاربردی میباشد و برای خرید رادیاتور قرنیزی مسی نسل جدید، بایستی از موارد مورد محاسبه این سیستم اطلاع داشته باشید.

به منظور محاسبات اولیه رادیاتور قرنیزی مسی و آلومینیومی و انتخاب مدل پروفیل گرمایشی بایستی از نوع اسکلت بندی ساختمان و مصالح استفاده شده در کف و دیواره های جانبی اطلاع داشت و بر اساس مقدار پرت انرژی ساختمان، رادیاتور قرنیزی مناسب را انتخاب و خریداری کرد.

نکته بعدی که باید قبل از خرید رادیاتور قرنیزی حرارتی به آن توجه کرد و مد نظر داشت، ارتباط ساختمان مذکور با فضای آزاد است، یعنی اطراف ساختمان مورد نظر، ساخته شده است یا خیر؟!

بعضی از ساختمان ها از هر چهار طرف به فضای باز دسترسی دارند که کار گرمایش را سخت میکنند. در این نوع ساختمانها برای گرمایش مناسب، نیاز به سیستم حرارتی یا رادیاتور قرنیزی با راندمان بالاتری است نسبت به ساختمانهایی که از طرفین توسط دیگر پروژه ها محاصره شده است.