بزرگترین تولیدی رادیاتور قرنیزی ساری

شهر ساری مرکز استان مازندران و از شهرهای بزرگ کشور می باشد لذا می تواند یکی از بزرگترین مراکز هدف عرضه رادیاتور قرنیزی محصولات تولیدی ایران باشد.
بدون هیچ شک و تردیدی رادیاتور های قرنیزی از مهمترین تاسیسات حرارتی و گرمایشی می باشد که تا کنون ساخته شده اند اما باید توجه داشت که تولید و ساخت این محصول برای اولین بار در سال 2006 در کشور انگلستان انجام شده است لذا از تاسیسات جدید حرارتی به شمار می رود.
منبع: ابزارآلات و شیرآلات ایران