تفاوت نحوه لوله کشی انواع رادیاتور قرنیزی اولکاآگرین

نحوه لوله کشی رادیاتورهای قرنیزی اولکاآگرین شرق، شباهت ها و تفاوت هایی جزئی با انواع سیستمهای گرمایشی دیگر دارد که در مورد آنها کمی توضیح میدهیم.
از موارد مشابه در لوله کشی و نحوه اجرای لوله ها برای رادیاتور قرنیزی شرکت اولکاآگرین و رادیاتور دیواری، میتوان به سایز لوله، جنس لوله و سیستم کلکتوری آنها اشاره کرد.
اما تفاوت در نحوه لوله کشی و محل قرار گیری انشعاب ها از این قرار است که در رادیاتورهای قرنیزی، انشعابات اولیه در نزدیک ترین نقطه به پکیج و کلکتور قرار میگیرد و نیازی به راهنمائی لوله های رفت و برگشت به نقاط دورتر مانند دیوارهای روبروئی و زیر پنجره نخواهد بود و همین تفاوت در نحوه لوله کشی رادیاتور قرنیزی، موجب میشود تا متراژ لوله استفاده شده در پروژه های مسکونی و تجاری به حداقل برسد و تا 50 درصد کاهش پیدا کند.