تفاوت قیمت رادیاتور قرنیزی گرمایشی

آیا میدانید که تفاوت قیمت دو سیستم حرارتی پر فروش رادیاتورهای دیواری و رادیاتور قرنیزی گرمایشی در بازار تاسیسات ساختمان به چه عواملی بستگی دارد؟
حتما اطلاع دارید که قیمت فروش به مشتری برای سیستم گرمایشی رادیاتور قرنیزی به نسبت طراحی داخلی ساختمان، تعداد ستونها، زوایا و قوس دیوارها کم و زیاد میشود و تمامی این موارد جدای از مساحت مفید و زیربنای ساختمان مذکور، نقش مهمی در تعیین قیمت نهائی رادیاتور قرنیزی ایفا میکنند.
اما به منظور اعلام قیمت برای انواع رادیاتور دیواری از سمت فروشنده، فقط مساحت و موقعیت ساختمان از شما پرسیده میشود و دیگر نکات در قیمت گذاری رادیاتور دیواری تاثیرگذار نیست.