تفاوت قیمت انواع رادیاتور قرنیزی گرمایشی

آیا قیمت انواع مختلف رادیاتور قرنیزی دارای فین های گرمایشی با رادیاتورهای بدون پره های حرارتی اضافی تفاوت دارد یا این دو مدل با قیمت یکسان به بازار عرضه و بفروش میرسند؟
در عملیات اصلی تولید انوع رادیاتور قرنیزی که با دستگاه های اکسترود صورت میگیرد، قطعه ای اضافه تر از سطح تبادل گرمایشی و لوله های رفت و برگشت آب تولید نمیشود و فین های حرارتی یا همان پره های انتقال هوا در مراحلی جداگانه و به روش نیمه اتومات یا به روش کاملا دستی بر روی رادیاتور قرنیزی جوشکاری و به قرنیز متصل میشوند.
تفاوت قیمت مابین رادیاتور قرنیزی با فین حرارتی و مدل بدون فین گرمایشی به واسطه عملیات جداگانه و مواد مصرفی این پره ها محاسبه و به قیمت اصلی اضافه میگردد.