تفاوت قیمت رادیاتور قرنیزی آترین

قیمت تمام شده رادیاتور قرنیزی استاندارد شرکت آترین برای ساختمان های مسکونی و تجاری از سیستم گرمایش از کف پائینتر است و این دو سیستم از لحاظ قیمتی با هم تفاوت هایی دارند.
در صورت اجرای استاندارد سیستم گرمایش از کف، قیمت تمام شده آن برای مشتری گرانتر از تمامی سیستمهای حرارتی خواهد شد. اما متاسفانه اکثر مجریان نصب غیر متعهد برای گرفتن رضایت از مشتری و بستن قرارداد با مصرف کنندگان، با اضافه کردن به فاصله بین لوله های کار شده سعی در کاهش قیمت اجرایی و کم کردن تفاوت قیمت سیستم گرمایش از کف با دیگر سیستمها میکنند که گاها باعث نارضایتی مصرف کنندگان آنها میشود.
ولی در سیستم حرارتی رادیاتور قرنیزی آترین به این دلیل که مجریان متفرقه، نحوه محاسبه متراژ مورد نیاز گرمایش ساختمان های مختلف را آموزش ندیده اند و مشتریان رادیاتور قرنیزی مستقیما از شرکتهای تولید کننده یا نمایندگان فعال آنها استعلام قیمت میگیرند، مسلما طریقه اجرای باکیفیت و استاندارد در این سیستم گرمایش را شاهدیم.
در آخر باید گفت در صورت اجرای استاندارد هر دو سیستم، با تفاوت قیمت قابل ملاحظه ای روبرو خواهیم شد و رادیاتور قرنیزی آترین بسیار ارزانتر از سیستم گرمایش از کف در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت.