تفاوت قیمت سیستم گرمایشی رادیاتور قرنیزی

تفاوت قیمت فروش به مشتری برای انواع سیستم گرمایشی رادیاتور قرنیزی، به تابعیت از کیفیت آلومینیوم و اتصالات استفاده شده در آنها کم و زیاد میشود.

چنانچه قصد اجرای سیستم گرمایشی رادیاتور قرنیزی داشته باشید، به ناچار درگیر قیمتهای بسیار متنوع این سیستم حرارتی جدید شده اید و شاید ندانید که این همه تفاوت قیمت برای چیست؟!

رادیاتور قرنیزی با برندهای مختلفی در حال تولید است و با قیمت های گوناگونی در بازار تاسیسات یافت میشود که از عوامل دخیل در قیمت انواع این رادیاتورهای قرنیزی مقدار آلومینیوم استفاده شده یا به اصطلاح ساده تر، وزن پروفیل یا همان رادیاتور قرنیزی میباشد.

مسلما هر چه وزن پروفیل حرارتی کمتر باشد و آلومینیوم کمتری استفاده شده باشد، قیمت این سیستم را پائین می آورد و بالعکس.
اما وزن کم رادیاتور قرنیزی دلیل کیفیت پائین و گرمادهی نامناسب در این رادیاتورها نیست و ضریب حرارتی و میزان گرمایش به طریقه دیگری محاسبه می شود که در متن های بعدی به آن می پردازیم.