تفاوت قیمت لوله کشی رادیاتور قرنیزی جدید اولکاآگرین

از عوامل موثر در تفاوت قیمت رادیاتور قرنیزی اولکاآگرین با دیگر سیستمهای حرارتی شوفاژی، نحوه اجرای لوله کشی اولیه این سیستم جدید در مقایسه با رقبای قدیمی تر خود میباشد.
لوله کشی اولیه در تمامی سیستمهای حرارتی گرمایشی حال حاضر ایرن از جمله رادیاتور قرنیزی اولکاآگرین، تماما به روش کلکتوری انجام میشود و دیگر خبری از لوله کشی به روشهای سنتی نیست.
اما تفاوت مهم و اساسی سیستم گرمایشی رادیاتور دیواری و رادیاتورهای جدید قرنیزی در محل قرارگیری لوله های رفت و برگشت این دو نوع رادیاتور خلاصه میشود.
با توجه به تفاوت در نحوه لوله کشی رادیاتور قرنیزی و با تجارب به دست آمده، میتوان گفت که میزان لوله مصرف شد در این سیستم حرارتی، تا 50 درصد در مقایسه با رادیاتورهای دیواری پره ای و پنلی، کاهش یافته و به همین مقدار در قیمت نهائی تاثیر می گذارد.
توصیه میشود برای انجام لوله کشی اولیه بر اساس سیستم رادیاتور قرنیزی، حتما از مشاوران ما راهنمائی بگیرید تا بهترین محل را برای قرارگیری انشعاب ها به شما نمایش دهند.