تفاوت لوله کشی رادیاتور قرنیزی گرمایشی

آیا میدانید لوله کشی اولیه رادیاتور های قرنیزی چه تفاوت هایی با سیستم های مشابه گرمایشی در ساختمان های مسکونی دارد؟

تمامی تولید کنندگان و مجریان سیستم های گرمایشی رادیاتور قرنیزی به اتفاق، یکی از مزایای این نوع قرنیزهای حرارتی نسبت به رادیاتور های دیواری را کاهش چشم گیر لوله کشی اولیه در این سیستم عنوان می کنند.

دلیل این مقدار کاهش در لوله کشی اولیه رادیاتورهای قرنیزی و تفاوت این دو را از سازندگان آنها جویا شدیم که این گونه پاسخ ما را دادند:

برای لوله کشی اولیه در رادیاتور های قرنیزی، انشعاب های ورودی و خروجی آب گرم در ابتدائی ترین قسمت دیوار قرار می گیرد و دیگر نیازی به انتقال و نصب آن در زیر پنجره های واحدهای مسکونی نمی باشد.

قرارگیری انشعاب ها و لوله کشی اولیه در ابتدای دیوار به این علت است که رادیاتور قرنیزی به دلیل داشتن لوله مخصوص جهت عبور آب در قسمت پشتی خود، وظیفه انتقال آب گرم در مابقی مسیر حول محیط دیوارها را بر عهده می گیرد و به علت همین تفاوت در نحوه لوله کشی تا 50 درصد کاهش استفاده از لوله را در سیستم گرمایشی رادیاتور قرنیزی شاهد هستیم.