تفاوت انواع رادیاتور قرنیزی گرمایشی شعله گستر

رادیاتور قرنیزی شرکت شعله گستر اصفهان دارای انواع مختلف و گوناگونی است که از نظر میزان بار گرمایشی، راندمان حرارتی و ارتفاع ظاهری با یکدیگر تفاوت های بسیاری دارند که در پائین به آن میپردازیم.

یکی از تفاوت های انواع رادیاتور قرنیزی گرمایشی شعله گستر که در میزان گرمایش آن ها تاثیر چشمگیری دارد، سطح تبادل حرارتی یا همان ارتفاع رادیاتور قرنیزی می باشد.

شکل ظاهری در سطح روئی رادیاتور های قرنیزی نیز بسته به ارتفاع آنها تفاوت هایی با هم دارند.

این نکته نیز در میزان گرمایش تابشی این رادیاتور ها تاثیر گذار است و شرکتهای تولید کننده انواع رادیاتور قرنیزی برای افزایش راندمان حرارتی و گرمادهی بیشتر به محیط، بعضا ارتفاع سطح تبادل حرارتی را بیشتر میکنند.