تولیدکنندگان رادیاتور قرنیزی مسی ایران

تولیدکنندگان رادیاتور های قرنیزی عمدتا از آلومینیوم در ساخت این محصول استفاده می کنند اما باید توجه داشت که نمونه های مسی این محصول نیز در بازار ایران یافت می شود.

با توجه به اینکه مس در بین فلزات شناخته شده جهان بعد از نقره بیشترین رسانای گرمایی را دارد.

لذا در تولید بسیاری از تاسیسات حرارتی ازجمله رادیاتور قرنیزی از لوله های مسی استفاده شده است با اینکه معمولا در ساخت رادیاتور های قرنیزی از فلز آلومینیوم استفاده بیشتری می کنند.