تولیدی رادیاتور قرنیزی استاندارد نیکسان

استاندارد کردن رادیاتور قرنیزی توسط چندین شرکت داخلی صورت گرفته است که از جدیدترین آنها میتوان به شرکت تولیدی نیکسان اشاره کرد.

مجموعه تولیدی نیکسان از جمله شرکت هایی است که از سالیان ابتدائی ورود سیستم های نوین گرمایشی رایاتور قرنیزی به بازار تاسیسات ایران وارد نموده است.

در صدد استاندارد سازی این نوع گرمایش برآمد و قدمهای مفید و کارامدی را در این زمینه برداشت.

استاندارد کردن رادیاتور قرنیزی در اوایل شروع این اقدام، به دلیل کمبود امکانات اولیه اداره استاندارد ایران، با مشکلاتی مواجه شده بود که با پیگیری مسئولین مربوطه، تمامی موارد از سر راه برداشته شد.