تولید انواع رادیاتور خودرو

دراتومبیل های امروزی دما با استفاده از آب یا مایع خنک کننده ثابت نگه داشته شده و به این صورت که در اطراف سیلندرهای موتور که محفظه های انفجار هستند، آب به وسیله یک پمپ شروع به حرکت کرده و گرمای موتور را به خود جذب می کند.

برای حرکت آب در این ناحیه، مجاری مخصوصی در اطراف سیلندرها وصل شده است.

بعد از جذب کردن دمای موتور آب گرم می شود و به حرکت خود به سمت و سوی بیرون از موتور ادامه خواهد داد.

بعد از بیرون آمدن موتور وارد محفظه ایبه نام رادیاتور خواهد شد و در رادیاتور به دلیل جابجایی حرارتی بالای با هوا، گرمای آب از دست رفته و آب دوباره خنک می شود.

بنابراین آب خنک شده مجددا به سمت موتور رفته و این پدیده از اول شروع می شود.