تولید انواع رادیاتور قرنیزی اولکاآگرین

آیا میدانید تولید انواع سیستمهای گرمایشی رادیاتور های قرنیزی در شرکت اولکاآگرین به چه شکل و با چه تکنولوژی صورت می گیرد؟

ساخت و تولید انواع رادیاتور قرنیزی مستلزم داشتن چندین قالب اکسترود و دستگاه های مدرن اکستروژن است که با تکنولوژی بسیار بالایی کار می کنند و در صورت داشتن کمترین و جزئی ترین نواقص در تولید این قالب ها، پروفیل های آلومینیومی که بعدها میخواهند به عنوان رادیاتور های قرنیزی مورد استفاده قرار بگیرند، کیفیت مطلوب را نخواهند داشت.

شرکت اولکاآگرین شرق برای تولید انواع مختلف این نمونه رادیاتور های قرنیزی باکیفیت،  با در اختیار داشتن جدیدترین دستگاه های اکستروژن، مراحل تولید این رادیاتورها را با نظارت مستقیم واحد کنترل کیفیت این مجموعه به انجام میرساند.