تولید انواع رادیاتور قرنیزی مسی نیکسان

آیا میدانید تولید انواع رادیاتور قرنیزی شرکت نیکسان با لوله های مسی به مراتب سخت تر و زمانبر تر از نمونه قرنیزهای تولید شده از آلومینیوم میباشد.

ساخت انواع رادیاتورهای قرنیزی آلومینیومی به دلیل تولید کامل این نمونه رادیاتورها با دستگاه های تمام اتوماتیک اکسترود بسیار راحت و در مدت زمان کوتاهی صورت می پذیرد.

ولی رادیاتور قرنیزی نیکسان با لوله مسی به این علت که فقط کاور روئی از آلومینیوم میباشد و لوله های رفت و برگشت آب از جنس مس در نظر گرفته شده، بسیار مشکل و زمان بر میباشد.

تولید رادیاتور قرنیزی مسی مستلزم برشکاری دقیق لوله های مسی بر اساس اندازه های دیوارهای داخلی ساختمان است که بعد از برش، آنها را بایستی به صورت دستی و با دقت و ظرافت بسیار بالایی جوشکاری نمود.