تولید جدیدترین رادیاتور قرنیزی گرمایشی

بدون هیچ شک و تردیدی رادیاتور قرنیزی را می توان از جدیدترین تاسیسات حرارتی و گرمایشی دانست که در کشور ما تولید و ساخته می شود.

با توجه به اینکه رادیاتور های قرنیزی از بهترین و جدیدترین تاسیسات حرارتی دنیا به شمار می رود.

لذا سازندگان ساختمان های مسکونی لوکس در اقصی نقاط جهان ازجمله شهرهای بزرگ و مهم ایران نظیر تهران، مشهد و اصفهان است.

از این وسیله حرارتی برای تامین گرمایش مناطق مسکونی استفاده می کنند.