تولید کننده رادیاتور قرنیزی کرمانشاه

استان کرمانشاه از مهمترین مناطق صنعتی غرب کشورمان بوده و تولید کننده های تاسیسات حرارتی متعددی در این استان به ساخت انواع رادیاتور قرنیزی اشتغال دارند.

همانطور که مستحضرید غرب کشورمان دارای شرایط اقلیمی کوهستانی و سردسیر می باشد لذا انتظار می رود.

میزان فروش رادیاتور قرنیزی و سایر تاسیسات حرارتی و گرمایشی در شهرهای غربی ایران است.

به مراتب از مناطق کویری آن بیشتر بوده و همین امر نیز مورد توجه تولیدکنندگان و فروشندگان رادیاتور قرنیزی قرار دارد.