انواع رادیاتور قرنیزی اولکاآگرین مشهد

آیا میدانید دلیل اینکه در بعضی از انواع نمونه های رادیاتور قرنیزی شرکت اولکاآگرین موجود در بازار مشهد، سطح مقطع لوله های رفت و برگشت آب را بیضی در نظر گرفته اند چیست؟

سطح مقطع لوله های رفت و برگشت آب در سیستم گرمایشی نوین رادیاتور قرنیزی اولکاآگرین مشهد در برخی شرکت های تولید کننده، بیضی و در برخی دیگر گرد در نظر گرفته می شود.

به گفته کارشناسان تاسیسات و سازندگان رادیاتور های قرنیزی در شرکت تولیدی اولکاآگرین شرق، استفاده از لوله با سطح مقطع بیضی در این پایانه های حرارتی، مزایایی را برای این رادیاتورها به همراه دارد که به دو مورد از مهم ترین آنها اشاره میکنیم:

اول اینکه در لوله های با سطح مقطع بیضی، آب همزمان با اینکه در مسیر جلو رو به حرکت است، حالت مارپیچی و دورانی دارد که این طریقه حرکتی مانع از رسوب املاح آب درون لوله ها می شود.

دلیل دوم اینکه در لوله بیضی سطح تماس بیشتری با قاب اصلی رادیاتور قرنیزی اولکاآگرین دارد که در نتیجه آن میزان انتقال حرارت آب گرم داخل لوله به مراتب بیشتر از لوله گرد میشود.