تولید انواع رادیاتور قرنیزی گرمایشی اولکاآگرین

آیا از روش تولید و مراحل ساخته شدن پروفیلهای انواع رادیاتور قرنیزی توسط دستگاه های مجهز و مدرن اکستروژن در شرکت تولیدی اولکاآگرین شرق اطلاع دارید؟
امروزه تولید به روش اکستروژن جزو مدرن ترین و پیشرفته ترین روشهای تولید محسوب میشود.
تنهاترین و به صرفه ترین روش تولید پروفیل انواع رادیاتورهای قرنیزی هم با دستگاه های اکستروژن امکان پذیر است اما به علت قیمت بسیار بالای این مدل دستگاه های مجهز و مدرن، هزینه تولیدات به این روش نیز تحت الشعاع همین جریان، گرانتر از مابقی روشهای تولید برای شرکتها و کارخانجات تولیدی تمام میشود.
اختلاف قیمت سیستم گرمایش رادیاتور قرنیزی با رادیاتورهای دیواری نیز پیرو همین روش تولید پیشرفته میباشد.

اما شرکت اولکاآگرین شرق برای ساخت و عرضه بهترین نمونه های رادیاتور قرنیزی آلومینیومی، از این تجهیزات پیشرفته بهره میبرد و سعی در فروش مرغوب ترین سیستم گرمایشی حرارتی در بین رقبای تولید کننده خود دارد.