روش تولید انواع رادیاتور قرنیزی مسی

آیا از روش تولید و مراحل ساخته شدن پروفیلهای انواع رادیاتور قرنیزی مسی توسط دستگاه های مجهز و مدرن اکستروژن در شرکتهای تولید کننده اطلاع دارید؟

امروزه تولید به روش اکستروژن جزو مدرن ترین و پیشرفته ترین روشهای تولید محسوب می شود.

تنهاترین و به صرفه ترین روش تولید پروفیل انواع رادیاتورهای قرنیزی مسی و آلومنیومی هم با دستگاه های اکستروژن امکان پذیر است.

اما به علت قیمت بسیار بالای این مدل دستگاه های مجهز و مدرن، هزینه تولیدات به این روش نیز تحت الشعاع همین جریان، گرانتر از مابقی روشهای تولید برای شرکتها و کارخانجات تولیدی تمام میشود.

اختلاف قیمت سیستم گرمایش رادیاتور قرنیزی با رادیاتورهای دیواری نیز پیرو همین روش تولید پیشرفته می باشد.