شرکت ساخت رادیاتور قرنیزی مشهد

با توجه به اهمیت صنعتی شهر مشهد در حوزه تولید تاسیسات حرارتی مختلف، شرکت های فراوانی در این شهر به ساخت رادیاتور قرنیزی مشغول هستند.

مشهد از مهمترین شهرهای ایران بوده که مرکز تولید انواع تاسیسات حرارتی ازجمله رادیاتور قرنیزی می باشد.

از آنجا که صنعت تولید تاسیسات حرارتی در این شهر بسیار مدرن و پیشرفته است.

لذا محصولات تولیدی آن نیز توانسته است نظر مشتریان را به خود جلب ساخته و حجم مبادلات آن بسیار خوب باشد.