عرضه انواع رادیاتور شعله گستر

کوتاه شدن مسیر های لوله کشی در سیستم رادیاتور قرنیزی نسبت به سایر سیستم های حرارت مرکزی از مزایای رادیاتور شعله گستر است.

از جمله مزیت های رادیاتور شعله گستر عدم جاگیری و اشغال فضای کم و حرارت مطبوع و یکنواخت به محیط دادن می باشد.

کم مصرف ترین و کم هزینه ترین سیستم گرمایشی به رادیاتور شعله گستر تعلق دارد. تنوع در رنگ و گوناگونی و هماهنگی با دکوراسیون داخلی و همچنین کنترل سریع و به موقع برای افزایش یا کاهش دمای محیط به صرفه بودن و کم هزینه بودن آن است.

این محصول نسبت به رادیاتورهای دیگر، آسان بودن نصب و قابل اجرا بودن در ساختمان های قدیمی از جمله ویژگی های رادیاتور شعله گستر است.