عرضه انواع رادیاتور قرنیزی مسی نیکسان

شرکت نیکسان پس از تولید موفق انواع رادیاتور قرنیزی مسی، عرضه و فروش این سیستم نوین و لوکس را آغاز کرده است.

شرکت نیکسان خود را به عنوان اولین تولید کننده رادیاتور قرنیزی با لوله های مسی، به بازار معرفی کرده و در عرضه و فروش نمونه مسی این رادیاتور ها، در این مسیر پیش قدم شده است.

به گفته مدیران شرکت تولیدی نیکسان و کارشناسان خبره تاسیسات سیستم های سرمایشی و گرمایشی، تولید انواع رادیاتور قرنیزی با لوله های مسی میتواند دریچه ای نو در صنعت تاسیسات و مهم تر از آن صنعت نوین رادیاتور قرنیزی باشد و دلیل آنرا نیز مزایای بیشمار لوله های مسی نسبت به رادیاتور قرنیزی با لوله آلومینیومی بیان نموده اند.