فروش انواع رادیاتور قرنیزی اولکاآگرین

شرکت تولیدی اولکاآگرین شرق رادیاتور های قرنیزی را با سطوح تبادل حرارتی مختلفی به بازار تاسیات عرضه می کند و انواع مختلفی از این نوع سیستم های گرمایشی را به فروش میرساند.

به طور کلی یکی از اصلی ترین دسته بندیهای مربوط به رادیاتور قرنیزی در رابطه با ارتفاع پوسته ظاهری یا همان سطح تبادل حرارتی رادیاتور قرنیزی میباشد.

شرکت اولکاآگرین، انواع مختلفی را از نظر سطح تبادل گرمایی به بازار عرضه میدارد و هر کدام از این مدل رادیاتور های قرنیزی را مناسب یک منطقه آب و هوایی خاص از کشور معرفی نموده است.