عملکرد رادیاتور قرنیزی بهتین شعله گستر

یکی از نمونه های رادیاتور قرنیزی تولیدی شرکت شعله گستر مدل بهتین میباشد که به طور خلاصه توضیحاتی در مورد نحوه عملکرد، تامین گرمایش و راندمان حرارتی آن میدهیم.
رادیاتور قرنیزی مدل بهتین از ساده ترین نمونه های رادیاتور ساخته شده در شرکت شعله گستر اصفهان می باشد که بیشترین میزان گرمایش ایجاد شده در مدل بهتین با روش تابشی به محیط منتقل می شود.
رادیاتور قرنیزی بهتین شعله گستر با ارتفاع تقریبی 14 سانتیمتر و ضخامت 2 سانتیمتر، گرمایی بالغ بر 140 کیلو کالری بر هر متر طول به ازای هر ساعت کارکرد، تولید میکند که نسبت به ارتفاع آن عملکرد نسبتا خوبی به حساب می آید.