عملکرد رادیاتور قرنیزی شعله گستر اصفهان

شرکت شعله گستر اصفهان مدعی است که بهترین و بالاترین عملکرد رادیاتور های قرنیزی موجود در بازار تاسیسات کشور، از آن تولیدات این کارخانه میباشد.

بالغ بر 5 سال از تولید انواع رادیاتور قرنیزی در شرکت شعله گستر اصفهان میگذرد.

بعد از گذشت این زمان و تولید بیش از 100 هزار متر از مدلهای مختلف رادیاتورهای قرنیزی توسط این شرکت تولیدی، مهندسین و مسئولان بالا است.

رتبه شعله گستر در حال طراحی های منحصر به فرد برای محصولات خود، افزایش راندمان و بهبود عملکرد این سیستمهای گرمایشی می باشند.

تا به وسیله آن بتوانند سهم بیشتری در فروش داشته باشند و قسمت اعظم بازار رادیاتور قرنیزی را بگیرند.