فروش انواع رادیاتور قرنیزی مسی

فروش انواع رادیاتور قرنیزی بزرگ و کوچک از جنس مسی، آلومینیومی و مدل های دیگر در فروشگاه های مجازی نیز به صورت گسترده صورت می گیرد.
با توجه به اینکه لوله های موجود در انواع رادیاتور های قرنیزی از جنس های مختلفی ساخته می شوند لذا میزان انتقال حرارت و گرمایش از این لوله ها یکسان نمی باشد به طوریکه معمولا رادیاتورهای قرنیزی مسی به مراتب از نمونه های دیگر آن ازجمله آلومینیومی از انتقال حرارتی بهتری برخوردار است.
منبع: ابزارآلات و شیرآلات ایران