قیمت فروش رادیاتور قرنیزی نیکسان

قیمت مناسب رادیاتورهای قرنیزی حرارتی نیکسان که برای تولید آنها از لوله مسی استفاده میکند، دلیل اصلی موفقیت و حجم بالای فروش این شرکت میباشد.
رادیاتورهای قرنیزی مسی به علت گرانتر بودن لوله های مسی از آلومینیومی، با کمی تفاوت قیمت نسبت به نمونه های آلومینیومی در بازار تاسیسات کشور به فروش میرسد.
شرکت نیکسان جزو معدود کارخانجات تولیدی انواع مختلف رادیاتور قرنیزی میباشد که برای محصولات خود از لوله های مسی بهره گرفته است و در مقایسه با نمونه های دیگر آلومینیومی که با قیمتهای گزافی به فروش میرسد، از قیمت مناسبی برخوردار است.
تفاوت قیمت بین دو نمونه اصلی رادیاتور قرنیزی آلومینیومی و مسی، بسیار ناچیز بوده و این اختلاف قیمت و گرانتر خریدن رادیاتور قرنیزی مسی ارزش استفاده از این سیستم حرارتی نوین را دارد.