فروش عمده رادیاتور قرنیزی شایان

رادیاتور قرنیزی در داخل ایران توسط شرکت سازنده شایان و از اجزای گوناگونی ساخته شده سپس به بازارها آمده و به طور عمده به فروش می رسد. رادیاتور قرنیزی یکی از مبدل های حرارتی است که در سیستم گرمایش کاربرد فراوانی دارد و جنس این رادیاتورها از آلومینیوم بوده است که توسط شرکت های گوناگونی در داخل ایران از جمله شایان تهیه و ساخته می شود اجزای تشکیل دهنده این رادیاتورها با یکدیگر متفاوت هستند که در سطح بازار به طور عمده وارد و به فروش می رسند.