قیمت عمده انواع رادیاتور قرنیزی آلومینیومی

قیمت عمده انواع رادیاتور های قرنیزی ای که از جنس آلومینیومی می باشد تاثیر بسیار زیادی به قیمت جهانی این فلز تقریبا گران قیمت برمی گردد.

آلومینیوم یکی از فلزات گران قیمت جهان است که بسیاری از ابزارآلات، لوازم و قطعات صنعتی از این فلز ساخته می شوند.

رادیاتور های قرنیزی نیز یکی از لوازم و تاسیسات حرارتی مهم می باشد که عمدتا با استفاده از آلومینیوم تولید شده است.

لذا ارزش و بهای این فلز در هزینه تمام شده تولید رادیاتور قرنیزی بسیار تاثیرگذار است.