قیمت نصب انواع رادیاتور قرنیزی اولکاآگرین

قیمت نصب و تعرفه های اجرایی انواع سیستم های گرمایشی در شرکت های مختلف تولید رادیاتور قرنیزی از جمله اولکاآگرین شرق متفاوت است، در برخی شرکتها این هزینه ها بالاتر و در برخی پائین تر است.

مجریان رادیاتور های قرنیزی در شرکت اولکاآگرین با هماهنگی دفتر مرکزی این شرکت برای انواع مختلف این رادیاتورها قیمت های متفاوتی را از مشتریان دریافت میکنند.

کم و زیاد شدن قیمت نصب بر اساس مدل رادیاتور قرنیزی و انواع مختلف آنها متغیر است و این تعرفه ها هر سال با افزایش حقوق کارگران و کارمندان از سمت دولت، جابجا می شوند.

یکی دیگر از فاکتورهای موثر در بالا رفتن قیمت نصب و اجرای انواع رادیاتور قرنیزی برای تولیدات شرکت اولکاآگرین، تعداد زاویه های داخلی ساختمانی است که قرنیزهای حرارتی در آنجا نصب میشوند و مورد استفاده قرار می گیرند.

مسلما هر چه تعداد زاویه و برشکاری در یک واحد ساختمانی بیشتر شود، اتصالات بیشتری استفاده میشود و زمان بیشتری از مجری نصب میگیرد که در نتیجه آن قیمت نصب رادیاتور قرنیزی افزایش میابد.