قیمت نصب و اجرای رادیاتور قرنیزی مسی

قیمت نصب و اجرای رادیاتور قرنیزی با لوله های مسی کمی بیشتر از نمونه رادیاتور های آلومینیومی میباشد که دلیل آن، نیاز به جوشکاری تک تک زاویه ها و شکست های داخلی ساختمان میباشد.
به منظور اجرای رادیاتور قرنیزی مسی بایستی لوله هایی که به این منظور از قبل آماده شده است به نسبت تمامی اندازه های دیوارهای داخل ساختمان مورد نظر برشکاری شود و پس از آن توسط گروه نصب رادیاتور قرنیزی به صورت دستی و با دقت بسیار بالا جوشکاری شود در صورت استفاده از جوشکار غیر حرفه ای و کم تجربه احتمال نشتی در رادیاتور قرنیزی مسی بسیار بالا رفته و نارضایتی مصرف کننده را به همراه می آورد.
دلیل اصلی قیمت بالا در نصب و اجرای سیستم گرمایشی رادیاتور قرنیزی مسی به نسبت آلومینیومی نیز همین مسئله میباشد.