محاسبات رادیاتور قرنیزی دوجداره شعله گستر

رادیاتور قرنیزی دو جداره شرکت شعله گستر از حیث محاسبات اولیه برای اجرا، نصب و راه ندازی، با نمونه های تک جداره تفاوت زیادی دارد که به طور خلاصه به آن می پردازیم.

در رادیاتور قرنیزی دو جداره شرکت شعله گستر اصفهان به علت اینکه گرمای تولید شده در این سیستم، جدای از مقدار گرمایی که به روش تابشی به محیط منتقل می شود، به روش همرفتی نیز جابجایی گرما دارد، کمی باید دقیق تر عمل محاسبات را انجام داد.

توصیه می شود برای انجام محاسبات اولیه جهت سیستم گرمایشی رادیاتور قرنیزی دو جداره شعله گستر از کارشناسان شرکت های تولید کننده مشاوره دریافت شود.

پس از آن برای خرید انواع رادیاتور قرنیزی تک جداره و دوجداره اقدام شود چون تنها در این صورت است که می توان از یک سیستم حرارتی استاندارد، گرمایشی ایده آل انتظار داشت.