مزایای انواع رادیاتور قرنیزی اولکاآگرین

کاربرد اتصالات اورینگی در صنعت مزایای زیادی دارد که به تمامی کارشناسان اثبات شده است. به این جهت است که شرکت تولید کننده رادیاتور قرنیزی اولکاآگرین از این روش بهره میبرد.

استفاده از اتصالات اورینگی برای آب بندی قطعاتی که در رادیاتور های قرنیزی اولکاآگرین بکار گرفته می شود، امتیازات و مزایای بیشماری بهمراه دارد که این شرکت تولیدی به خوبی از آن با خبر است و به نفع خود بهره می برد.

به کار بردن اورینگ در اتصالات رادیاتور قرنیزی، در صورتی که جنس اورینگ و عمق نشیمنگاه اورینگ توسط مهندسین و طراحان سیستم های قرنیزی درست محاسبه  شود و بکار گرفته شود، از مطمئن ترین روشهای آب بندی برای اتصالات قرنیزهای حرارتی میباشد.