مزایای انواع رادیاتور های قرنیزی

از مزایای رادیاتور های قرنیزی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

کاهش هزینه های لوله کشی برای تاسیسات ساختمانی
کاهش فضای اشغال شده توسط سیستم های گرمایشی قدمی مثل رادیاتور های پره ای است.

کاهش هزینه نصب قرنیز، سرعت بالا در اجرا و نصب، قیمت مناسب نسبت به دیگر سیستم های های گرمایشی است.

تولید گرمای یکنواخت در سراسر خانه قابلیت تنظیم دما در این سیستم
بازده ای بالا تر است.