مقایسه رادیاتور قرنیزی گرمایشی جدید

چرا انواع رادیاتور قرنیزی با اینکه در مقایسه با دیگر رادیاتورهای گرمایشی جزو سیستمهای حرارتی جدید و نو به شمار می آیند، با استقبال بیشتری مواجه شده اند؟

انواع رادیاتور قرنیزی به جهت استفاده هوشمندانه تولید کنندگان و سازندگان این سیستم حرارتی از تمامی مزایای سیستمهای قدیمی تر مانند رادیاتورهای دیواری و گرمایش از کف، و طراحی یک پایانه حرارتی کاملا نوین و به صرفه است.

این محصول توانسته در مدت زمان کوتاهی خریداران و مشتریان خاص این حوزه را به سمت خود بکشاند.

از این طریق میزان فروش انواع مختلف این رادیاتورهای قرنیزی را به طور چشمگیری افزایش داشته است.