مقایسه مشخصات رادیاتور قرنیزی مسی

مقایسه رادیاتور قرنیزی مسی با انواع دیگر نمونه های آلومینیومی آنها، کار پیچیده ای است که در این فرصت به بحث مشخصات فنی آنها و تفاوت این دو میپردازیم.
راندمان حرارتی در رادیاتورهای قرنیزی مسی بسیار بالاتر از رادیاتورهای قرنیزی آلومینیومی مباشد و دلیل واضح آن ضریب حرارتی بیشتر مس در مقایسه با آلومینیوم است.
حال آنکه شرکتهای تولیدی رادیاتور قرنیزی که از لوله های مسی برای انتقال آب گرم به دور محیط بهره میگیرند، کار آسانتری را برای گرم کردن ساختمان در پیش رو دارند.
شرکتهای سازنده رادیاتور قرنیزی با آگاهی از مشخصات فنی این دو فلز و با استفاده از مزیت و برتری مس نسبت به آلومینیوم، توانسته اند رادیاتورهای قرنیزی با ارتفاع کمتر و اندازه کوچکتر تولید کنند با این توضیح که تغییری در میزان تولید گرما و حرارت دهی این نوع رادیاتورهای قرنیزی مسی پیش نیاید.
برای آگاهی از قیمت خرید انواع رادیاتور قرنیزی با ما تماس بگیرید.