مهمترین امتیازات رادیاتور های قرنیزی جدید

کاهش مصرف انرژی، قابلیت انتقال گرما از پایین ترین سطح ساختمان، سرعت در گرمایش، زیبایی و کاهش اشغال فضا از مهمترین امتیازات رادیاتور های قرنیزی جدید می باشد.
با توجه به امتیازاتی که برای رادیاتور های قرنیزی برشمرده می شود و همچنین تجربه موفق مصرف کنندگان و مشتریان ایرانی در مورد استفاده از رادیاتور های قرنیزی انتظار می رود که هر روزه بر تعداد مصرف کنندگان و مشتریان این تاسیسات حرارتی جدید افزوده شود و البته لازم به ذکر است که فروشندگان معتبر تاسیسات حرارتی نیز این مطلب را تایید می کنند.
منبع: ابزارآلات و شیرآلات ایران