نرخ قیمت هر متر رادیاتور قرنیزی

رادیاتور قرنیزی از آن دسته از لوازم و وسایلی است که به صورت متری قیمت گذاری می شود و نرخ قیمت آن با توجه به هر متر آن اعلام و محاسبه می شود.
با توجه به اینکه رادیاتور قرنیزی از وسایل گرمایشی و تاسیسات حرارتی مهمی است که در قرنیز دیواره ها کارگزاری می شود لذا محاسبه نرخ قیمت آن با توجه به متراژ و طول رادیاتور قرنیزی بکار گرفته شده در ساختمان محاسبه می گردد البته لازم به ذکر است که نوع رادیاتور نیز در قیمت هر متر آن تاثیر زیادی دارد.
منبع: ابزارآلات و شیرآلات ایران