نمایندگی رادیاتور قرنیزی شعله گستران

در نمایندگی های فروش رادیاتور انواعی از رادیاتورهای قرنیزی با مارک شعله گستران موجود هستند که به طور ویژه و قیمت های مقطوع به مشتریان عرضه می گردند.رادیاتور های قرنیزی در کشور ایران با مارک های مختلفی ساخته می شوند که شرکت شعله گستران از چندین سال گذشته در زمینه ساخت و تولید این رادیاتورها فعالیت بسزایی را داشته است و انواعی از رادیاتورهای تولید شده را در نمایندگی برای فروش قرار می دهند و با قیمت های مقطوع در اختیار مشتریان قرار می گیرند.