نمایندگی فروش رادیاتور قرنیزی خراسان

استان خراسان از مهمترین استانهای صنعتی ایران است که نمایندگی های فروش فراوانی در این استان به توزیع رادیاتور قرنیزی در مشهد می پردازند.

شهر مشهد از مهمترین شهرهای صنعتی ایران است و شهرک های فراوانی در این شهر بزرگ وجود داشته و شرکت ها و کارخانجات صنعتی متعددی  است.

در این شهرک ها به تولید و ساخت انواع محصولات صنعتی ازجمله رادیاتور قرنیزی، پکیج های دیواری و سایر تاسیسات حرارتی می پردازند.