پخش عمده رادیاتور قرنیزی ارومیه

ارومیه از شهرهای سردسیر ایران می باشد لذا فروشگاه های فراوانی در این شهر به پخش عمده تاسیسات حرارتی مختلف ازجمله انواع رادیاتور قرنیزی اقدام کرده اند.

با توجه به اینکه مصرف انرژی و استفاده از تاسیسات حرارتی و گرمایشی مختلف در شهرها و مناطق سردسیر ایران بیشتر است.

لذا می توان از شهرستان بزرگ ارومیه به عنوان یک شهر کوهستانی و سردسیر در استان آذربایجان غربی است.

به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای انواع رادیاتور قرنیزی اشاره کرد.