چرا رادیاتور قرنیزی بهتر عمل می کند؟

گرمایش یکنواختی که توسط رادیاتور قرنیزی در سرتاسر اتاق ایجاد میشود همیشه دمای متعادلی در داخل فضا ایجاد می کند که اختلاف دمای زیادی در داخل فضا مشاهده نمی شود بر خلاف رادیاتور های معمولی (پره ای و پانلی).

رادیاتور قرنیزی بر روی دیوار نصب می شود و دسترسی به تعمیرات آن براحتی انجام می شود بر خلاف گرمایش از کف.
رادیاتور قرنیزی بر روی دیوار نصب می شود و سرتاسر فضا را پوشش می دهد در نتیجه زودتر دمای فضا را بالا می برد برخلاف رادیاتورهای معمولی و گرمایش از کف.
رادیاتور قرنیزی از پایین ترین نقطه شروع به گرمایش می کند ، دیوارها را سیاه نمی کند ؛فضا را اشغال نمی کند و مزاحم چیدمان دکوراسیون منزل نمی باشد برخلاف رادیاتورهای معمولی.

در سیستم رادیاتور های پره ای (رادیاتورهای معمولی) نیز زمان پاسخگویی به سیستم گرمایش در قیاس با گرمایش از کف بهتر می باشد اما با توجه به اینکه پره های رادیاتور در یک نقطه تمرکز دارند(منبع حرارتی یک نقطه می باشد) باز هم زمان گرم شدن فضا زیاد می باشد. معایب و مزایای سیستم گرمایش از کف و رادیاتورهای معمولی بر آن شد تا ایده اولیه این سیستم گرمایشی جدید ( رادیاتور قرنیزی) با نام aluminum baseboard heating ایجاد گردد.