کارخانه تولیدی رادیاتور قرنیزی کرمان

کارخانه تولیدی رادیاتور قرنیزی در کرمان با تولید انواع این تاسیسات حرارتی جدید، بخشی از نیاز بازار کرمان و ایران را به این محصول برطرف ساخته است.

با توجه به اینکه استان کرمان از نظر جغرافیایی مکان خوبی برای فعالیت های کشاورزی نمی باشد.

لذا مردم این استان عمدتا در کارخانجات صنعتی و معدنی مشغول فعالیت می باشند.

رادیاتور قرنیزی یکی از تاسیسات حرارتی مهم در ایران است و در کارخانجات صنعتی کرمان نیز برخی از نمونه های آن تولید می شود.